Skolevægring

Tirsdag den 15. juni 2021 kl. 0900-1500

Oplægsholder: Dorthe Hölck

På denne dag vil jeg dele min viden om og erfaringer med skolevægring hos børn og unge med autisme.
Desværre er der alt for mange børn og unge med autisme, som ikke får et skoletilbud de kan trives og udvikles i.
Derfor er dette emne meget relevant, og det er vigtig vi arbejder for, at skole og børn med autisme bliver et bedre
match.

Fænomenet skolevægring er utroligt komplekst og årsagerne til at skolevægringen er så markant hos børn og unge
med autisme, er mange og individuelle.

Derfor vil denne dag målrettes mod at belyse, perspektivere og være dialog med kursisterne.
Ingen af os har løsningen. Men når vi er sammen, opstår muligheden for vi kan blive klogere og dermed komme
tættere på vores mål, om at gøre op med skolevægringen hos børn og unge med autisme.

Dagen tilrettelægges med følgende:

  • Hvad er skolevægring og hvordan skal vi forstå det?
  • Hvordan skal vi forstå autismen i en skolekontekst?
  • Hvad er skolekonteksten, hvilke elementer er en særlig udfordring for børn og unge med autisme?
  • Fællesskabsanliggende et begreb og en metode, som kan gøre en forskel i indsatsen mod skolevægringen
  • Perspektiver på metodevalg og implementering af disse.

Dagen vil være en kombination af oplæg og dialog – formålet er at vi kan dele vores erfaringer med hinanden.

 

Pris: 1400kr inkl. moms og morgenmad, frokost og kaffe m. kage.
Ved, betaling med EAN eller bankoverførsel, foregår det på tilmelding@lindbergfenger.dk.
Øvrig tilmelding på www.onlinebilletter.dk

Tilmeldingsfrist 01-06-2021

Sted:
Lindberg Fenger Kursus- og Videnscenter
Ryttergrøftvejen 48
7000 Fredericia