Sanser og autisme

Underviser: Kirsten Bundgaard og Louise Egelund Jensen

Denne kursus dag vil byde på en skildring af de enkelte sanser, sansernes betydning for os, sortering af sanseindtryk, hvordan kan vi lave en mini sensorisk profil og ideer til kompensationsstrategier.

Vi oplever og fornemmer verden gennem vores sanser. Vi bruger en meget stor del af vores nervekapacitet på at percipere – opfatte, tolke og forsøge at forstå alle de sansesignaler vi hele tiden modtager. Hvis denne sansning er bare lidt skæv, bliver opfattelsen og forståelsen af verden i mange tilfælde også skæv. Hvis vi opfatter nogle sanseindtryk for meget, kan det overvælde os og forstyrre, hvis vi på den anden side opfatter andre sanseindtryk for lidt, kan det påvirke vores adfærd og måde at være i verden på. Nogle er gode til at kompensere for denne skævhed, andre bliver forvirrede, stressede eller aggressive, og andre igen bliver indadvendte og resignerer.

Vi ved i dag, at rigtig mange mennesker med en autismediagnose er meget sensitive i forhold til at opfatte de sanseinput, de får fra de ydre sanser, mens de ikke opfatter så mange input fra de indre sanser.

Mange har behov for at finde kompensationsstrategier, for ikke at blive overvældet af de mange sanseinput.

Det er noget, der for de fleste koster en stor mængde energi og kan påvirke stressniveauet. Mange er derfor nødt til at ’økonomisere’ med sin energi og prioritere sine aktiviteter, for ikke at blive overvældet og udtrættet.

Louise Egelund Jensen har i sin bog
’Når sirenen lyder’ italesat dette på fornemmeste vis. Der findes heldigvis strategier, der kan kompensere og afhjælpe nogle af de udfordringer en anderledes sansning kan afstedkomme. Ved en øget bevidsthed og forståelse for denne anderledes sanseopfattelse, kan vi forhåbentlig forebygge og afhjælpe en del stress og andre af de vanskeligheder mennesker med en autismediagnose ofte oplever. Vi må heller ikke glemme, at der også kan være noget fantastisk ved en anderledes sanseopfattelse.

Program:
08.45-09.00 Morgenkaffe
09.00-10.00 Undervisning Kirsten
10.00-10.15 Pause
10.15-10.55 Undervisning Kirsten
10.55-11.05 Pause
11.05-12.00 Undervisning Kirsten
12.00-12.45 Frokostpause
12.45-13.30 Undervisning Kirsten
13.30-13.45 Pause
13.45-15.00 Oplæg v. Louise Egelund Jensen

Dato: 08-06-2021 fra kl. 09.00-15.00

Sted: Lindberg Fenger Kursus– og Videnscenter, Ryttergrøftvejen 48, 7000 Fredericia

Sidste tilmelding d. 25-05-2021

Pris: 1400kr inkl. moms og morgenmad, frokost og kaffe m. Kage
Billetter købes via dette link: www.onlinebilletter.dk

Underviser er Kirsten Bundgaard, som er partner i Neuro-Team. Kirsten er oprindeligt uddannet fysioterapeut, men arbejder i dag primært som konsulent med speciale indenfor ASF og ADHD, hvor viden fra både neuropsykologi, neuropædagogik, konflikthåndtering – Low Arousal, pædagogik og sensorisk- og sansemotorisk fysioterapi indgår.

Oplægsholder: Louise Egelund Jensen, forfatter og foredragsholder og diagnosticeret med Aspergers syndrom, læs mere på https://www.salixas.com/Om-mig.html