Hvad laver jeg?

Sagssupervision

Supervisionen tilpasses det enkelte tilbud, og der vil være en forventningsafklaring med ledelsen inden supervisionens opstart. Målet med sagssupervision er at skabe større trivsel og øget selvstændighed hos borgeren, dette gøres ved at:

Øge effekten af det pædagogiske arbejde gennem systematisering og videreudvikling af det pædagogiske arbejde, så pædagogikken får et kvalitetsløft. Herigennem bidrager det med, at:

Skabe trivsel hos borgeren:

 • Højne borgerens selvstændighed, skabe positive mestringsstrategier, øge borgerens egne ressourcer.
 • Se bag om uhensigtsmæssig adfærd og arbejde med årsagen til adfærden ud fra Low Arousal tilgangen.
 • Fokus på at skabe den bedst mulige struktur for borgeren med henblik på at skabe forudsigelighed og tryghed. Dermed nedsættes stress-niveauet, kravene tilpasses og uhensigtsmæssig adfærd mindskes.

Udvikle personalegrupper:

 • Bryde ubevidste mønstre i personalegruppen, der hindrer udviklingen.
 • Skabe en fællesforståelse for borgeren i personalegruppen, gennem faglig viden og teorier.
 • Skabe retning og følgeskab på opgaven, samt enighed i gruppen om, hvordan man arbejder med den enkelte borger.
 • Øge fagligheden, skabe forståelse for, hvilke pædagogiske redskaber, man bruger i en given situation.

Jeg tilbyder både supervision på én borger i en periode, hvor vi arbejder med de problemstillinger, der er omkring denne borger eller længerevarende forløb/samarbejde, hvor ønsket er supervision på en ny borger for hver supervision. Dette aftales mellem supervisor og nærmeste leder.

Der skal til hver supervision skrives et beslutningsreferat, dette gøres af en medarbejder.

Inden supervisionen sendes referat fra sidst, samt dagsorden for de emner, der ønskes belyst på supervisionen til supervisor senest 2 dage før supervisionen skal finde sted.

Supervisor har stor erfaring i arbejdet med:

 • Rådgivning i VISO
 • Særlige komplekse sager fra landets kommuner
 • Borgere med autisme
 • Borgere med udviklingshæmning
 • Borgere med syndromer
 • Borgere med dobbelt diagnoser
 • Borgere med uhensigtsmæssige adfærdsmønstre

 

Emner til undervisningsforløb

Jeg tilpasser alle forløb efter dine og organisationens individuelle behov. På den måde får I størst udbytte af forløbet med fokus på jeres hverdag, udfordringer og succeser. Derfor er dette en grundlæggende oversigt over de emner, jeg har god erfaring med bliver inddraget i undervisningsforløbet og samarbejdet.

Undervisningsforløb kan kombineres ud fra nedenstående emner. Oplever du at jeres behov eller ønske til undervisning ikke fremgår på listen, så ring eller send mig en mail, og vi kan gennemgå emnet sammen og tilpasse forløbet ud fra netop jeres problemstilling.

Grundlæggende autisme:

En undervisningsdag, hvor der gennemgås de helt grundlæggende teorier i autisme forståelsen. Dette indebærer:

 • Triaden / herunder kommunikation, socialt samvær, forestillingsevne
 • Central Coherence
 • Theory of mind
 • Sensoriske vanskeligheder
 • Eksekutive funktioner
 • Grundlæggende vanskeligheder

Low Arousal:

Jeg arbejder efter Low Arousal tilgangen og giver redskaber til:
Konfliktløsning og forståelse ud fra Low Arousal tilgangen.
At forståelse, håndtering og ændring af uhensigtsmæssige adfærdsmønstre.

Følgende emner kan sammensættes til undervisningsdage:

 • Autisme og Udviklingshæmning
 • Autisme normalt begavede til højt begavede
 • Autisme og Tillægsdiagnoser
 • Autisme og stress
 • Autisme og seksualitet
 • Sensoriske vanskeligheder
 • Angst
 • Cool Kids forløb
 • Dobbeltdiagnoser
 • Søvnforstyrrelser
 • Teknologi/apps
 • Støttesystemer
 • Kommunikation
 • Systematik i pædagogikken
 • Brugerinddragelse
 • Syndromer

 

Rådgivning

Jeg tilbyder rådgivning inden for autisme området, Jeres udbytte er større forståelse for det enkelte menneske, barn og voksen med en diagnose, og hvordan i fremadrettet kan arbejde målrettet pædagogisk, med udvikling af pædagogikken og løsning af div. konflikter.

Børn unge og voksne med diagnose:

Jeg yder rådgivning til børn, unge og voksne der har en diagnose inden for autisme spektret.

Rådgivningen tager udgangspunkt i det enkelte menneske, og forløbende vil være meget forskellige alt efter det behov den enkelte har. Kontakt mig for at høre nærmere.

Forældre/bedsteforældre/ægtefælle og andre pårørende til mennesker med en autisme diagnose.

Jeg yder rådgivning til forældre og andre pårørende, der har et barn eller en ægtefælle, der har en autisme diagnose. Det vil være meget forskelligt hvad den enkelte familie har af behov for rådgivning, kontakt mig derfor for at høre nærmere.

Hvis det ønskes, kan jeg også udarbejde en pædagogisk udredning på barnet/borgeren.