Pia Lindberg Fenger

Mit navn er Pia Lindberg Fenger og jeg arbejder som pædagogisk konsulent med speciale inden for autisme og andre tillægsdiagnoser.

Jeg har siden 1996 arbejdet inden for handicapområdet, hvor jeg har valgt at specialisere mig i autisme. Jeg arbejder med mennesker med autisme spektrum forstyrrelser, og har erfaringer med både børn og borgere på hele spektret. Hertil har jeg også tilegnet mig kompetencer inden for diverse tillægsdiagnoser. Det kan eksempelvis være angst, depression, OCD, stress og søvnforstyrrelse.

Jeg har Cool Kids Vejlederuddannelsen og udbyder individuelle undervisnings forløb til børn og unge med diagnoserne autisme og ADHD, som også har angst.

Ligeledes har jeg erfaring med at arbejde med mennesker med udviklingshæmning, mange typer af syndromer, herunder Cornelia de Lange, Cri du chat, Smith Magenis, Noonans syndrom.

Mit fokus i mit arbejde, som samtidig er det, du kan forvente i udbytte, når du og din organisation vælger at samarbejde med mig, er en større indsigt i, hvordan man målrettet kan arbejde med at øge livskvaliteten og højne selvstændighedsniveauet hos barnet/borgeren med en diagnose.

Derudover giver jeg også redskaber til, hvordan man kan øge arbejdsglæden og forståelsen for barnet/borgerne hos medarbejderne. Årsagen til dette er, at høj arbejdsglæde højner både barnets/borgerens og medarbejdernes trivsel i hverdagen.

Jeg arbejder ud fra Neuropædagogisk tilgang og Low Arousal tilgangen, og bruger TEACCH principperne til strukturering og støtte i hverdagen.

Jeg tilbyder skræddersyede og tilpasset undervisnings- eller supervisionsforløb, der passer til netop dit/jeres behov.