ALLE PLADSER ER OPTAGET – LA2 (Low Arousal) uddannelse – med mulighed for certificering

Alle pladser er optaget – der henvises til kursus som afvikles i 2022

Klik her for at se LA2- 2022

Lindberg Fenger Kursus- og Videnscenter udbyder i samarbejde med SOPRA

LA2 uddannelse –  med mulighed for certificering

LA2 (Low Arousal 2) uddannelsen med mulighed for certificering har til formål at sætte deltagerne i stand til at anvende, rådgive og undervise i LA2. Uddannelsen består af to moduler af hver én uges varighed samt efterfølgende eksamen.

LA2 er udarbejdet af Sopra for Socialstyrelsen i et satspuljeprojekt omkring forebyggelse af vold og fremme af trivsel på botilbud. LA2 intensiverer og strukturer fremme af trivsel og forebyggelse af vold og trusler inden for det sociale område med udgangspunkt i den nyeste forsknings- og praksisbaserede viden.

Målgruppe
Fagprofessionelle som samarbejder med borgere med udviklingshæmning.

Undervisningsmodul 1: LA2 Basis

Modulet er opbygget af to dele som dels omhandler tankegodset bag LA2 og dels LA2.

Tankegodset bag LA2 er bl.a. den traditionelle Low Arousal tilgang, som vi i Danmark bl.a. kender fra Studio 3 og Bo Hejlskov Elvens rogivende pædagogik samt viden og forskning om borgerinddragelse og recovery i arbejdet med forebyggelse af vold. Disse tilgange er fundamentet for anvendelse af LA2, da LA2 omhandler inddragelse af borgerens indefra perspektiv i forebyggelse af voldsomme episoder og fremme af trivsel i hverdagen.

Dernæst vil deltagerne blive undervist i LA2, som tager udgangspunkt i faserne:

forebyggelse, håndtering og læring både med udgangspunkt i borgerens indefra perspektiv og med udgangspunkt i de fagprofessionelles udefra perspektiv.

Modulet består af følgende elementer:

 • Low Arousal tilgangen: 1 dag
 • Forebyggelsen af vold (teoriske og praktisk): 0.5 dag
 • Recovery/discovery i forhold til forebyggelse af vold og fremme af trivsel 0.5 dag
 • LA2: 3 dage

Læringsmål modul 1:

 1. Deltageren har kendskab til og forståelse for den teoretiske og værdimæssige baggrund for LA2.
 2. Deltageren kan anvende den traditionelle Low Arousal tilgang i praksis.
 3. Deltageren kan anvende LA2 i samarbejdet med borgere for at fremme hverdagstrivsel og forebygge voldsomme episoder.

Modul 2: LA2 Training of Trainers

Modul 2 sætter deltagerne i stand til at rådgive og undervise kollegaer og samarbejdsparter i LA2. Deltagerne vil få viden om, hvordan processer vedrørende implementering af LA2 kan igangsættes, så LA2 kan være en central del af fagligheden på det pågældende sted.

Derudover vil vi stille skarpt på rollen som både intern og ekstern rådgiver og underviser af LA2. Modulet beskæftiger sig med rollen som rådgiver og underviser og den enkelte deltager bliver vejledt i hvordan et rådgivningsforløb og undervisningsforløb kan tilrettelægges med udgangspunkt i den aktuelle praksis og deltagernes præferencer som rådgiver og underviser. Man får viden om, hvordan man selv skaber disse forløb, og får derved ikke udleveret en færdig køreplan.

Modulet består af følgende elementer:

 • Implementering: 1 dag
 • LA2 på team og personalemøder 1 dag
 • LA2 i samarbejdet med eksterne fx pårørende 1 dag
 • Undervisningsteori og -praksis: 2 dage

Læringsmål modul 2:

 1. Deltageren kan anvende LA2 i intern rådgivning i forhold til kollegaer.
 2. Deltageren kan anvende LA2 i ekstern rådgivning i forhold til samarbejdspartenere.
 3. Deltageren kan undervise i LA2.

 

Praktiske oplysninger for LA2 uddannelse:

Modul 1 (LA2 basis):

 1. Undervisning i LA2 modul 1:
  1 uges undervisning mandag-fredag, en undervisnings dag vare 7 timer.
 1. Individuel vejledning:
  3/4 time pr. deltager
 1. Individuel eksamen:
  1 time pr. deltager

Eksamen Modul 1:

 1. 80% fremmøde samt
 2. Fremlæggelse af Trivselsplan + Tryghedsplan samt Lærings- eller Mestringsplan
 3. Kort video, hvor deltageren samarbejder med borger om LA2

 

Man kan kun fortsætte på modul 2, hvis man har bestået modul 1.

Modul 2 (LA2 Advanced-Training of Trainers):

 1. Undervisning i LA2 modul 2:
  1 uges undervisning mandag-fredag, en undervisnings dag vare 7 timer.
 1. Individuel vejledning:
  3/4 time pr. deltager
 1. Individuel eksamen:
  1 time pr. deltager

 

Eksamen Modul 2:

 1. 80% fremmøde samt
 2. Demonstration af undervisning i LA2 som video eller undervisning på stedet

 

Litteratur

150 siders dansksproget litteratur til hvert modul.

Undervisere
Gennemgående underviser:
Trine Uhrskov, autoriseret psykolog og partner i Sopra

Medunderviser på modul 1:
Pia Lindberg Fenger.

Gæsteundervisere på modul 2:
Marie Louise Stochholm, cand. Scient. soc. i socialvidenskab og psykologi og partner i Sopra
Susanne Bargmann, psykolog og supervisor
Andre relevante gæsteundervisere med fokus på praksis.

Re-certificering

Når deltageren har gennemført LA2 uddannelsen og bestået eksamen er deltageren certificeret LA2 træner. Deltageren har mulighed for med navn og billede at komme op på Sopras hjemmeside, og man bliver tilknyttet Sopras Netværk om LA2.

LA2 trænerne skal Re-certificeres efter 2 år. Re-certificeringen foregår ved, at man mindst hver andet år deltager i Sopras årlige netværksmøde om LA2.

Netværksdagen består af oplæg, diskussioner og øvelser.

Med venlig hilsen Trine Uhrskov og Marie Louise Stochholm

 

Praktiske informationer:

Pris: 25.000kr inkl. moms og forplejning. Ved aflysning af deltagelse fra d. 20-07-2021 til d. 19-08-2021 tilbagebetales 50% af hele beløbet efter d. 19-08-2021 vil der ikke ske refusion.

Tilmelding: senest d. 20-07-2021, tilmelding kan ske via www.onlinebilletter.dk eller via tilmelding på mail: tilmelding@lindbergfenger.dk.
Ved tilmelding på Onlinebilletter.dk indtastes oplysninger deltager(e) og der vil blive fremsendt en faktura til betaling. Ved betaling via EAN bedes EAN nummer anført i kommentarer.

Sted: Kurset afholdes i Fredericia, kursus stedet afhænger af Corona restriktionerne i september 2021.

Covid 19: Din sikkerhed og trivsel betyder meget for os, derfor vil vi følge myndighedernes anbefalinger ang. Covid 19. Bliver arrangementer aflyst pga. offentlige restriktioner bliver datoerne for undervisningen flyttet.

Datoer for undervisning:

Modul 1

Mandag d. 6. september kl. 9-16, 2021
Tirsdag d. 7. september kl. 9-16, 2021
Onsdag d. 8. september kl. 9-16, 2021
Torsdag d. 9. september kl. 9-16, 2021
Fredag d. 10. september kl. 8-15, 2021

 

Vejledning Modul 1 (online)

Hver kursist skal afsætte 45 minutter til vejledning.
Hvis man gerne vil op til vejledning flere kursister sammen, så skal man vælge vejledningstider i forlængelse af hinanden.

Fredag d. 15. oktober kl. 8-16, 2021
Mandag d. 25. oktober kl. 8-16, 2021
Tirsdag d. 26. oktober kl. 8-16, 2021
Torsdag d. 28. oktober kl. 8-16, 2021
Fredag d. 29. oktober kl. 8-16, 2021
Mandag d. 01. november kl. 8-16, 2021
Mandag d. 08. november kl. 8-16, 2021

 

Eksamen Modul 1 (online)

Hver kursist skal afsætte 1 time til eksamen.
Hvis man gerne vil op til eksamen flere kursister sammen, så skal man vælge eksamenstider i forlængelse af hinanden.

Torsdag d. 25. november, kl. 8-16, 2021
Fredag d. 26. november, kl. 8-16, 2021
Mandag d. 29. november, kl. 8-16, 2021
Tirsdag d. 30. november kl. 8-16, 2021
Torsdag d. 9. december, kl. 8-16, 2021
Fredag d. 10. december, kl. 8-16, 2021
Mandag d. 20. december, kl. 8-16, 2021
Tirsdag d. 21. december, kl. 8-16, 2021

Modul 2

Mandag d. 24. januar kl. 9-16, 2022
Tirsdag d. 25. januar kl. 9-16, 2022
Onsdag d. 26. januar kl. 9-16, 2022
Torsdag d. 27. januar kl. 9-16, 2022
Fredag d. 28. januar kl. 8-15, 2022

 

Vejledning Modul 2 (online)

Hver kursist skal afsætte 45 minutter til vejledning.
Hvis man gerne vil op til vejledning flere kursister sammen, så skal man vælge vejledningstider i forlængelse af hinanden.

Mandag d. 14. marts, 8-16, 2022
Tirsdag d. 15. marts, 8-16, 2022
Onsdag d. 16. marts, kl. 8-16, 2022
Torsdag d. 17. marts kl. 8-16, 2022
Fredag d. 18. marts, kl. 8-16, 2022
Mandag d. 25. april kl. 8-18, 2022
Tirsdag d. 26. april kl. 8-18, 2022
Onsdag d. 27. april kl. 8-18, 2022

 

Eksamen Modul 2(online)

Hver kursist skal afsætte 1 time til eksamen.
Hvis man gerne vil op til eksamen flere kursister sammen, så skal man vælge eksamenstider i forlængelse af hinanden.

Torsdag d. 19. maj, 8-16, 2022
Fredag d. 20. maj, 8-16, 2022
Mandag d. 23. maj, 8-16, 2022
Tirsdag d. 24. maj, kl. 8-16, 2022
Onsdag d. 25. maj, kl. 8-16, 2022
Torsdag d. 26. maj, kl. 8-16, 2022
Fredag d. 27. maj, 8-16, 2022
Mandag d. 30. maj, kl. 8-16, 2022

 

Mere om LA2

Borgerens indefra perspektiv
Først og fremmest er LA2 et samtale- og refleksionsredskab, som har fokus på at forstå borgerens indefra perspektiv.

I LA2 er udgangspunktet borgerens indefra perspektiv, dvs. hvordan borgeren oplever egen trivsel, ressourcer, netværk, mestringsstrategier og belastninger. Der er fokus på, hvordan borgeren oplever sin hverdag, og hvordan du som fagprofessionel kan støtte borgeren i at mestre hverdagslivets udfordringer.

Gennem strukturerede samtaler om borgerens indefra perspektiv, får borgeren mulighed for, dels at lære sit eget indefra perspektiv at kende (gennem at blive spurgt ind til det), dels at give sit bud på, hvordan de voldsomme episoder bedst kan forebygges og håndteres, og hvilken læring, der kan være af en voldsomme episode. På den måde kvalificeres borgerens ekspertposition i forhold til egne værdier og egne erfaringer. Denne kvalificering skal støtte borgeren i fremtidigt at træffe flere kvalificerede beslutninger i eget liv (empowerment).

Borgerens tilstræbte indefra perspektiv
Hvis borgeren ikke kan eller vil deltage med sin egen viden om sig, så kan vi forsøge på at sætte dos i borgerens sted. Vi forsøger at sætte os i borgeren sted med udgangspunkt i observationer og fælles refleksioner og derved tilstræbe et indefra perspektiv. Det er en bevidst tilstræbelse på at forstå, hvordan borgeren oplever at være sig i netop denne situation og under netop disse vilkår. Det er vigtigt, at vi taler med flere parter om borgerens syn på sig selv og sin hverdag, fx ved at tale med pårørende og andre personer, som borgeren har tillid til.

 

De fagprofessionelles udefra perspektiv
LA2 er også et udrednings- og refleksionsredskab, som tilvejebringer en samlet beskrivelse af de fagprofessionelles udefra perspektiv på de voldsomme episoder. LA2 hjælper de fagprofessionelle med at beskrive, hvordan de bedst muligt kan støtte borgeren i at forebygge, håndtere og mestre de voldsomme episoder og fremme hverdagstrivsel.

 

To ekspertpositioner
Gennem oprigtig nysgerrighed overfor borgerens indefra perspektiv, bliver det muligt at skabe et tæt samarbejde med borgeren om at være sammen om at reducere de voldsomme episoder. Her skal de fagprofessionelles faglighed og metoder udfoldes sammen med borgerens tanker og ideer, så borgeren ikke er alene med ansvaret for at finde løsningerne. De to perspektiver kvalificerer gensidigt hinanden, og derigennem er der mulighed for forandring i retning af bedre trivsel for både borgere og fagprofessionelle.