Praksisnært 3 dages Marte Meo kursus, kombineret med de virksomme KRAP metoder

Marte Meo, betyder på latin ved egen kraft, er en videobaseret metode, der bygger på principperne for udviklingsstøttende kommunikation. Metoden bygger ligesom KRAP på en antagelse om, at mennesker har flere ressourcer, end de er bevidste om, og at det er muligt at mobilisere disse ressourcer ved at udvikle i de samspil, de færdes i.

Koblingen af KRAP og Marte Meo er virkningsfuld da afsættet i begge metoder er ressourcefokus, anerkendelse og Praksis. KRAP tilfører dybde til den kognitive tilgang og altså også intentionen bag et udspil.
Kurset kommer derfor til at bygge på en konkret og løsningsorienteret metode, som tager udgangspunkt i det, der virker og med fokus på den relationelle betydning for menneskers trivsel.

Kurset henvender sig til forældre, medarbejdere og ledere indenfor alle faggrupper, som ønsker at skabe forandring eller udvikling. Metoden kan anvendes i alle typer af relationer og samspil, i børne- og voksen regi, herunder også hos mennesker med udfordrende adfærd og mennesker med demenssygdom, samt deres pårørende.
Du vil blive introduceret i de 5 Marte Meo principper, og lære at koble også til virksomme KRAP-skemaer.
Undervisningen er baseret på kursisternes egne optagelser af ganske almindelige hverdagssituationer /praksissituationer som indeholder et samspil af noget, som enten udfordrer en, man er nysgerrig på at lære noget af eller har brug for nye konkrete handleanvisninger til at ændre eller udvikle samspillet.

Så har du lyst til faglig og personlig udvikling, få styrket dine relationskompetencer, dine formidlingsevner og træning i at observere, analysere og vurdere ud fra videooptagelser. Så er dette kursus noget for dig.
Der optages og trænes mellem gangene.

Målgruppe: Forældre, medarbejdere og ledere indenfor alle faggrupper der ønsker at skabe forandring eller udvikling
Kursusstart: 1. september 2022
Kursusdage: 01/09 – 29/09 – 27/10
Varighed: 3 dage fra 09.00-15.00
Sted:  Lindberg Fenger Kursus- og Videnscenter, Ryttergrøftvejen 48, 7000 Fredericia
Antal deltagere: Max 24

Pris: 6500 eksl. moms inkl forplejning

Vil du vide mere om dette kursus er du velkommen til at kontakte Pædagogisk konsulent og Marte Meo Supervisor Gitte Henriksen
Telefon: 60 13 18 17
Mail: gitte@krap.com

Tilmeldingsfrist: 30. juni 2022

Tilmelding via nedenstående formular