Unge og autisme – et kursus for forældre

Kurset henvender sig til jer, som er forældre til en ung med en autismespektrumforstyrrelse (ASF).

Kurset vil tage udgangspunkt i den praksishverdag, I som forældre er en del af i samspillet med jeres unge. Måske oplever I at stå i situationer, hvor det pludseligt er blevet svært at opbygge et godt samspil med jeres unge teenager og eksempelvis, at den unge bryder den ene aftale efter den anden?
Det er helt normalt – Men det kan skabe store frustrationer både hos den unge og jer som forældre.
Som forælder kan man nogle gange have oplevelsen af at sidde fast til trods for et stort kendskab til sit teenagerbarn og måske også have en god teoretisk viden om ASF.
Denne situation kan få jer forældre til at opleve usikkerhed omkring egne evner til, at hjælpe jeres barn. Det kan plante en usikkerhed om hvorvidt og hvordan jeres teenagerbarn skal kunne klare fremtiden.
Med udgangspunkt i vores mange års erfaringer med at samarbejde med unge med ASF, vil vi med dette kursus inspirere til, at I som forældre vil få viden og redskaber, der kan tages med hjem og bruges i jeres hverdag.

Kursus vil være bygget op i 4 temaer

 1. ASF og hjernen
 2. Livet i hjemmet hos den unge med ASF
 3. Ungdomsliv
 4. Opsamling og perspektivering af specifikke emner som er dannet i forløbet

Vi tager udgangspunkt i cases fra praksis og problemstillinger fra jeres hverdag. Vi vil sammen med jer, dykke ned i forståelsen af den autistiske hjernes funktion og derigennem finde forklaringer på adfærd, mestringsstrategier og konflikter.

Tema 1. Autisme – perspektivering af hvordan autismen kan påvirke hjernens udvikling.

 • Autismespekterforstyrrelse (ASF) som en gennemgribende udviklingsforstyrrelse – koblet på det neurologisk typiske (unge uden ASF)
 • Fokus på personen med ASF og dermed den enkeltes socialkognitive forudsætninger
 • Den unges forudsætningerne og hvorfor den enkelte med ASF kan virke til at ”snyde” omgivelserne
 • De kolde og varme eksekutive funktioners indflydelse på den unges mestring af sin hverdag
 • Reaktioner i amygdala i forhold til håndtering af angst/frygt
 • ASF og tillægsdiagnoser
 • Sammenhængen mellem den unges kognitive forudsætninger og muligheden for at udnytte egne ressourcer

Tema 2. Livet i hjemmet som ung med ASF

 • Casearbejde om praksissituationer og udfordringer fra hverdagen. Deltagere er velkomne med egne cases
 • Hvilke indsatser kan hurtigt etableres i hverdagen? Hvilke skal igangsættes bagefter?
 • Vi binder viden fra tema 1 sammen med de cases, der arbejdes med i tema 2
 • Fokus på sammenhængen mellem forudsætningerne i hjernen og observeret adfærd hos den enkelte teenager med ASF, mestringsstrategier, konflikter osv.

Tema 3. Ungdomslivet

 • Omdrejningspunktet vil være livet som ung med ASF
 • Arbejdet med den unges selvforståelse
 • At skabe øget fokus på de udfordringer unge med ASF kan have i forhold til kommunikation med omgivelserne og skabelsen af netværk
 • Sammenhængen mellem viden fra tema 1 og 2 i forhold til inddragelse af den unge med ASF og hvad konsekvensen kan være, hvis ikke man er tro over for sine egne forudsætninger

Tema 4. Opsamling og perspektivering af specifikke emner som er dannet i forløbet

Datoer for kurset: kurset har en varighed af 4 aftener 05-09-2022, 26-09-2022, 12-10-2022 og 01-11-2022 alle dage er fra kl. 18.00-20.00.

samlet pris (4 dage): 1500 kr. inkl. moms

Max antal deltagere: 25

Tilmelding via www.onlinebilletter.dk
eller på mail tilmelding@lindbergfenger.dk, der kan betales via bank, mobilepay og EAN nr.
Sidste tilmelding: 04-09-2022

Sted:
Lindberg Fenger Kursus og-Videnscenter
Ryttergrøftvejen 48
7000 Fredericia

Ved yderligere spørgsmål kontakt Pia Lindberg Fenger på pia@lindbergfenger.dk

Oplægsholder Dorthe Hölck:
Dorthe Hölck er ejer af Go between. Hun har gennem mange år arbejde med børn, unge og voksne med autisme og deres omgivelser.
Det er vigtigt for Dorthe at der altid arbejde med autismen og at der også er fokus på kontekstens betydning.
Hendes mål er altid, at når hun er i samspil med personer med autisme eller deres omgivelser – at de oplever hun har gjort en forskel.
Vil du vide mere kan du tjekke hendes hjemmeside www.dorthehoelck.dk

Oplægsholder: Claus Gravesen:

Uddannet ergoterapeut og har arbejdet inden for psykiatrien i 26 år, i stillinger som bostøtte, underviser, udviklingskonsulent, leder, forsker i udbredelsen af psykisk sygdom i Danmark og de sidste 11 år med fokus på autismespekterforstyrrelse (ASF) og ADHD.

Claus har det sidste 1 ½ år, været tilknyttet PsykologCentret Skive/Viborg som ekstern VISO -Specialist.

Jeg har gennem årene i samarbejde, med unge, voksne med diagnoser og pårørende, erfaret at mange har teoretisk viden om eks. ASF og ADHD, men når det kommer til omsætning af denne teori til den daglige hverdag, til konkret viden om hvad der så skal gøres, så bliver det svært.

Jeg har derfor et stort fokus på omsætning af teori til praksis handlinger i dagligdagen.