Når presset bliver for stort, opstår risikoen for forråelse

Tirsdag den 19. januar 2021 Oplægsholder: Dorthe Birkmose En fortælling om afmagtsfølelsers betydning. Forråelse er en risiko i arbejdet på samme måde som stress og omsorgstræthed. Også stress og omsorgstræthed handler om at blive mentalt slidt. Forråelse er en overlevelsesstrategi, hvor man bliver rå, ligeglad og kynisk i bestræbelserne på at håndtere egne afmagtsfølelser. Dorthe […]

Læs mere