Unge med autismespektrumforstyrrelser – samspil med omgivelserne

Vi har på Lindberg Fenger Kursus- og Videnscenter været så heldige at kunne sætte et kursus op med 2 meget dygtige kvinder inden for autismeområdet i Danmark.
Dorthe Hölck og Anja Hende. De præsenterer herunder selv hvad kurset indholder.

Unge med autismespektrumforstyrrelser – samspil med omgivelserne i ungdomslivet.

Hvordan og hvorfor skal vi arbejde med selvforståelsen hos den enkelte unge. Hvordan støtter vi den unge i at danne sin identitet, som jo sker i samspil med omgivelserne?

Hvilken betydning kan det have for den unge, hvis der er modstand mod at tage autismen til sig – hvilken betydning kan de få for samspillet mellem den unge og familien.
Kan autismen bruges som en undskyldning for ikke at tage et medansvar, for de elementer et ungdomsliv udgør.

Skal vi snakke om autismen som et handicap eller en anderledes måde at møde omverden på – og hvorfor?
Hvordan håndterer vi debatten om talemåderne ”jeg er autist” eller et menneske med autisme?

Ungdomslivet er fyldt med dilemmaer som ikke kan løses men skal håndteres – hvordan gør vi det bedst?

Denne temadag holdes med;

Anja Hende
www.atismwhisper.com

Anja har diagnoserne Aspegers syndrom og ADHD – hun er mor til tre børn der er midt i ungdomslivet, så hun byder ind med sin store faglige viden og sit indefra perspektiv.

Dorthe Hölck
www.dorthehoelck.dk
Sociolog og autismekonsulent – ejer af Go between

Pris for kurset 1150 kr. ex. moms.
Prisen er incl. morgenkaffe/te, frokost, og eftermiddagskaffe m. kage.

Kurset henvender sig til fagfolk der arbejder med børn og unge inden for autismeområdet, og pårørende til mennesker inden for autismespektret.

Tilmelding til dagen på mail pia.fenger@outlook.dk,
betaling sker ved opkrævning via faktura på EAN. eller til betaling via bank overførsel skriv betalingsform du/I ønsker i mailen, samt antal og navne på deltagerne, fakturaen udsendes en uge før temadagen.

Tidspunkt fra kl. 8.30-15.30,
8.30-8.45 rundstykker og kaffe
12.00-12.45 Frokost
14.00-14.15 Kaffe og kage
15.30 Afslutning

Sted:
Undervisningen foregår i Fredericia, på Ryttergrøftvejen 48, 7000 Fredericia, på Lindberg Fenger Kursus- og videnscenter.
Ved yderligere spørgsmål kontakt ovenstående mail.