Sprog og kommunikation hos børn og unge

Sprog og kommunikation hos børn og unge – 26. februar 2020

Denne kursusdag handler om børn og unge med autisme, med særligt fokus på deres sprog og kommunikation.
Vi vil bl.a. komme omkring følgende emner:
•Den store spredning i sproglige og kommunikative færdigheder – fra børn uden talesprog til speedsnakkende ”foredragsholdere”.
•Tosprogethed ved autisme – både når dansk er andetsproget, og når dansk er førstesproget, men engelsk kommer (tidligt) ind fra højre.
•Pædagogiske indsatser til styrkelse af sprog og kommunikation – hver ting til sit menneske med autisme.

Den nyeste viden inden for området vil blive præsenteret i et letforståeligt sprog og med cases og videoklip. Dagen afslutter med en workshop-præget udveksling af og hjælp til udfordringer i det daglige arbejde med mennesker med autisme.

Foredragsholder: Cecilia Brynskov, ph.d., indehaver af Autismeklinikken og ekstern lektor på Københavns Universitet.

Dato: 26-02-2020 fra 8.30-15.00

Tilmelding: på onlinebilletter.dk eller på tilmelding@lindbergfenger.dk
Sidste tilmelding 01-02-2020

>Tilmeding her<

Sted: Lindberg Fenger Kursus- og Videnscenter, Ryttergrøftvejen 48, 7000 Fredericia.

Program:
08.30-08.45 Kaffe
08.45-12.00 Undervisning
12.00-12.45 Frokost
12.45-13.45 Undervisning
13.45-14.00 Kaffe
14.00-15.00 Undervisning