Online – Sendiagnose på autismespekteret hvad kan det betyde?

Online oplæg ved Dorthe Hölck

Mandag den 3. maj 2021 kl. 1900-2030

Det at være autistisk tænkende, kaldes også at have en gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Det lyder alvorligt og det er er det også – forstået på den måde, vi skal tage det alvorligt når en person får en diagnose på autismespekteret.

Det at autisme er medfødt, får den betydning at autismen påvirker personen fra fødslen. Hvis vi ikke fra start er opmærksomme på autismen, vil det naturligvis få betydning.

Det er dette fokus jeg vil have i dette oplæg. Jeg indleder med at belyse hvordan vi kan forstå autismen. Med dette vil jeg komme med eksempler fra min praksis – hvor jeg ofte møde personer der er sent udredt.

Det er en præmis for en persons trivsel, at vi forstår, hvordan vi skal møde personen, og dermed får vi også viden om, hvordan vi kan tilpasse de kontekster person forventes at fungere i.

Oplægsholder:

Dorthe Hölck er ejer af Go between. Hun har gennem mange år arbejde med børn, unge og voksne med autisme og deres omgivelser.

Det er vigtigt for Dorthe at der altid arbejdes med autismen og at der også er fokus på kontekstens betydning.

Hendes mål er altid, at når hun er i samspil med personer med autisme eller deres omgivelser – at de oplever hun har gjort en forskel.

 

Vil du vide mere kan du tjekke hendes hjemmeside www.dorthehoelck.dk

Pris for deltagelse pr. person er 150kr inkl. moms.

Link til billetsalg via Onlinebilletter.dk

Du modtager dagen før foredraget ca. kl. 18.00 et link som du logger på via TEAMS den
dag foredraget afholdes.

Tilmelder du dig efter kl. 18.00 dagen inden foredraget, vil du modtage linket i løbet af dagen hvor foredraget afholdes.

Sidste tilmelding er d. 03-05-2021 kl. 18.00.
Det er ikke tilladt at optage foredraget.