ONLINE: Når kommunikationen bliver svær

Autisme og kommunikation

Kommunikation har altid været vanskeligt for mig. Som ung undrede jeg mig ofte over, hvor let og
ubesværet, de andre kunne formulere sig, mens jeg – groft sagt – var heldig, hvis jeg bare var i
stand til nogenlunde at udtale mit eget navn rigtigt. Efter at jeg er blevet voksen autist, oplever jeg
stadig mange situationer, hvor kommunikationen bliver svær – særligt, hvis jeg er stresset, hvor
mine kommunikative evner i sådanne situationer falder drastisk.
I mit oplæg vil jeg komme lidt ind på min barndom og ungdom men ellers primært mit voksenliv i
forhold til ovennævnte udfordringer. Jeg vil især komme ind på følgende emner:
At dele for meget (Oversharing)
Overinformering (Infodumping)
Det dobbelte empatiproblem (Double Empathy Problem)
De store vanskeligheder, jeg har i forhold til at afkode og opfatte nonverbal kommunikation.
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til sidst i foredraget.

Sted: Webinar, link til webinar sendes når der er betalt for webinaret

Tilmelding: via formuler på denne side eller skriv en mail til Pia@lindbergfenger.dk

Tilmeldingsfrist d. 20-03-2024 kl. 18.00

Pris 120 kr. inkl. moms. Der kan betales med EAN nummer, bank overførelse og Mobilepay. Du skal IKKE betale før du har modtaget en faktura.

Tid: D. 21-03-2024 kl. 19.30-21.00