Mennesker med udviklingshæmning og demens

Fredag den 17. september 2021

Dementia Consulting – Vinther & Sloma blev grundlagt i februar 2020 af Gitta Sloma 56 år og Anette Vinther Mortensen 42 år. Gitta og Anette er begge uddannede socialpædagoger med en neuropædagogisk efteruddannelse. De sidste mange år har Gitta og Anette arbejdet i et botilbud for mennesker med udviklingshandicaps og demens. I maj 2019 udgav Anette bogen: ”Mennesker med udviklingshæmning – og demens”. Det, at have nørdet så meget indenfor dette område, gav Gitta og Anette mod og lyst til at starte egen virksomhed for derigennem at tage ud og vidensdele, idet de mener, at der ligger en stor og vigtig opgave foran alle pædagoger, der arbejder indenfor specialområdet. Stadig flere mennesker med udviklingshandicaps bliver ramt af demens – men der er alt for lidt viden om demens indenfor specialområdet. Dementia Consulting – Vinther & Sloma arbejdet målrettet og aktivt i forhold til tidlig indsats og opsporing af demens jf. regeringens nationale demenshandlingsplan for 2025. Det gør vi primært ved at undervise og vidensdele, så pædagoger rundt om i landet bliver klædt fagligt på til at spotte de 8 demenssymptomer, når de viser sig i praksis, så borgerne får de bedste betingelser for at leve det gode liv. Vores undervisning er praksisnær – vi tilstræber kontinuerligt at koble praksiseksempler op på de teoretiske termer, så undervisningen bliver let omsættelig og forståelig. Der vil dagen igennem være en variation af undervisning, dialog samt gruppearbejde.

Program:
”Mennesker med udviklingshæmning og demens”

Kl. 9.00: Indflyvning og præsentation
Kl. 9.10: Intro om tidlig opsporing (statistik, eksisterende redskaber og vores vision)
Kl. 9.20: Gennemgang af de 8 A´er
Kl. 10: Gruppearbejde
Kl. 10.10: Kaffepause
Kl. 10.20: De 8 A´er
Kl. 11: Gruppearbejde + opsamling
Kl. 11.20: De 8 A´er
Kl. 12.00-13: Frokost
Kl. 13.00: De 8 A´er
Kl. 13.30: Gruppearbejde + kaffepause
Kl. 13.50: Opsamling
Kl. 14.00: Den naturlige aldringsproces
Kl. 14:10: Differentialdiagnoser
Kl. 14.20: De 3 faser i demensen
Kl. 14.35: Tilgangen er altafgørende!
Kl. 14.55: Opsamling og evaluering af dagen

Bogen: ”Mennesker med udviklingshæmning – og demens” giver et unikt indblik i de 8 demenssymptomer, der kan opstå, når mennesker med udviklingshæmning rammes af demens. Bogen klæder professionelle medarbejdere såvel som pårørende på til at være en del af den tidlige og essentielle opsporing af demens. Bogen formidler faglig viden i et praksisnært perspektiv og bidrager til kvalificeringen af den aktuelle og fremadrettede pædagogiske faglige indsats.

Bogen koster 250 kr. og kan købes i din lokale boghandel eller på div. platforme på nettet. Der er mulighed for at købe bogen på selve kursusdagen.

Pris: 1400 kr. Incl. moms og forplejning hele dagen

tilmelding via  www.onlinebilletter.dk

Kurset henvender sig til fagfolk og pårørende til mennesker med udviklingshandicap og demens

Tilmeldingsfrist d. 05-09-2021.

Sted:
Lindberg Fenger Kursus- og Videnscenter
Ryttergrøftvejen 48
7000 Fredericia