Implementering af KRAP – Den ledelsesmæssige ramme 2022

Dette kursus giver indsigt i mange års erfaring i at få KRAP i spil enten i forbindelse med at medarbejdere deltager på et KRAP kursus eller efter et KRAP forløb, hvor man ønsker at metoden lever videre i organisationen.
Vores intention er at du som leder får et godt overblik over de mange muligheder, der findes til at gøre KRAP synlig, tilgængelig og anvendelig, som en naturlig del af medarbejderens faglighed, hvilket indebærer at man som leder bruger de samme redskaber i et ledelsesmæssige perspektiv.

På kurset arbejdes der med konkrete værktøjer målrettet implementering, samt diskuteres nogle principper i hvad, der får KRAP til at leve i organisationen og hvilken form for ledelsesmæssig støtte, der engagerer fagpersoner i anvendelse, vedligeholdelse og udvikling af KRAP.
Vi oplever disse dage som en refleksiv og opløftende proces, som skaber klarhed og energi til at skabe den ledelsesmæssige ramme til at få metoden i spil.

Målgruppe: Ledere og tovholdere, der har en central rolle i implementering af KRAP

Kursus start: 29. marts 2022
Kursusdage: 29. marts og 28. april
Varighed:  2 dage – begge dage fra kl. 9.00-15.00
Antal deltagere: Max 24
Pris: kr. 5700 excl. moms, inkl. forplejning

Underviser Lene Metner

Vil du vide mere om dette kursus er du velkommen til at kontakte psykolog Lene Metner
Telefon: 21 79 52 04
Mail: metner@krap.com

Sted:
LindbergFenger Kursus- og Videnscenter
Ryttergrøftvejen 48
7000 Fredericia

Tilmeldingsfrist: 29. januar 2022

Tilmelding via nedenstående formular.

Tilmelding Implementering af KRAP - Den ledelsesmæssige ramme 2022