Grundlæggende Autismeforståelse

Tirsdag den 10. januar 2023 kl. 09.00-15.00

Kurset er en gennemgang af de helt grundlæggende teorier indenfor autismeområdet. Kurset vil være målrettet medarbejdere der arbejder med børn/voksne, autisme og kormorbiditeter.
Mennesker med en autismespektrumforstyrrelse diagnoser er alle meget forskellige og det er vigtigt at man, når man arbejder indenfor autisme området, hele tiden er nysgerrig på, hvilke behov det enkelte menneske har. Jo mere nysgerrige man er som fagperson på, hvorfor mennesker gør som de gør, jo større sandsynlighed er der for, at man kan yde den hjælp der skal til for at hjælpe det enkelte menneske.
Dato: 10-01-2023
Tid: 9.00-15.00
Sted: Lindberg Fenger Kursus- og Videnscenter, Ryttergrøftvejen 48, 7000 Fredericia
Pris: 1250 inkl. moms. inkl. forplejning hele dagen.
Betaling for kurset kan ske via EAN nr.
Tilmelding via formular nedenfor
Sidste tilmelding d. 20-12-2022 tilmelding sendes til mail: tilmelding@lindbergfenger.dk
Program:
09.00-09.30 Velkomst. undervisningen påbegyndes. Autisme, grundlæggende forståelse
09.30-09.45 Pause
09.45-10.45 Autisme, grundlæggende forståelse
10.45-11.00 Pause
11.00-12.00 Triaden
12.00-12.45 Frokostpause
12.45-13.45 TOM og Central kohærens
13.45-14.00 Pause
14.00-15.00 Sensoriske vanskeligheder og eksekutive funktioner
Underviser: Pia Lindberg Fenger, Uddannet Studio III instruktør, pædagogisk diplomuddannelse, underviser på VIA og VISO specialist. Erfaren underviser i grundlæggende autisme forståelse.