Grundlæggende Autismeforståelse

Kurset er en gennemgang af de helt grundlæggende teorier indenfor autismeområdet. Kurset vil være målrettet medarbejdere der arbejder med børn/voksne, der sammen med autisme også har funktionsnedsættelse og andre diagnoser.

Der vil på kurset være gennemgang af:

Hvilke grundlæggende karakteristika der er, når man har diagnosen autisme, og hvordan dette påvirkes af at man også er udviklingshæmmet eller har andre tillægsdiagnoser. Hvordan kan man tilrettelægge den bedste pædagogiske tilgang til det enkelte menneske, når man forstår hvilke funktionsnedsættelser det enkelte menneske har.

Hvordan arbejder vi med at skabe mest mulig indflydelse på eget liv, ud fra de livsvilkår barnet/den voksne har.

Mennesker med en autisme spektrum forstyrrelse diagnoser er alle meget forskellige og det er vigtigt at man, når men arbejder indenfor autisme området, hele tiden er nysgerrig på, hvilke behov det enkelte menneske har. Jo mere nysgerrige man er som fagperson på, hvorfor mennesker gør som de gør, jo større sandsynlighed er der for, at man kan yde den hjælp der skal til for at hjælpe det enkelte menneske.

Dato: 17. juni 2019

Tid: 8.30-15.30

Sted: Lindberg Fenger Kursus- og Videnscenter, Ryttergrøftvejen 48, 7000 Fredericia

 

Pris: 900 kr. excl. moms,  incl. forplejning hele dagen. Betaling for kurset sker via EAN nr. bankoverførsel eller via MobilePay

Sidste tilmelding d. 07-06-2019, tilmelding sendes til mail: tilmelding@lindbergfenger.dk eller via hjemmesiden www.lindbergfenger.dk

Program:
08.30-09.30 Velkomst. undervisningen påbegyndes. Autisme, grundlæggende forståelse
09.30-09.45 Pause
09.45-10.45 Autisme, grundlæggende forståelse

10.45-11.00 Pause
11.00-12.00 Triaden
12.00-12.45 Frokostpause
12.45-13.45 TOM og Central kohærens
13.45-14.00 Pause
14.00-15.15 Sensoriske vanskeligheder og eksekutive funktioner
15.15-15.30 Evaluering af dagen

 

Underviser: Pia Lindberg Fenger, Uddannet Studio III instruktør, pædagogisk diplomuddannelse, underviser på VIA og tidligere VISO specialist. Erfaren underviser i grundlæggende autisme forståelse.