Autisme og tilknytning (Pårørende)

Birgitte Mølgård
Tilbyder oplæg til dialog – for forældre, pårørende og fagfolk

Jeg er mor til en ung mand på 19 år som har autisme.
Er initiativtager til bogen Autisme & tilknytning, En mors fortælling – Et fagligt perspektiv.
Udgivet den 9. marts 2017.

Til dagligt underviser jeg som psykomotorisk terapeut på en smerteklinik og i aftenskoleregi.
Jeg stiller mig til rådighed som sparringspartner med udgangspunkt i mine erfaringer som mor og med udgangspunkt i temaerne i bogen “Autisme & tilknytning”
Det handler om at bygge bro, både til barnet med autisme og i samarbejdet mellem forældre og fagfolk.
Som forældre kan vi spejle os i hinanden, opleve os set og genkendt i hinandens lignende erfaringer. På den baggrund, kan vi støtte hinanden i oplevelsen af ikke at stå alene i de udfordringer vi har med vores børn og unge med autisme.
Med udgangspunkt i mine egne erfaringer som mor, ønsker jeg med dette oplæg, at kaste lys på nedenstående temaer og dermed åbne op for en sårbar men vigtig dialog. Jeg mener at det er med udgangspunkt i troen på vores egen indre viden og intuition, at vi kan medvirke til konstruktivt at løfte samarbejdet med fagfolkene.
Rammen vil være en vekslen imellem mine oplæg og reflektion og dialog, både i mindre grupper og i den store gruppe.

Jeg vil komme ind på:

  • Autismens indflydelse på oplevelsen af tilknytning og kontakt i det tidlige samspil med min søn.
  • Mine reaktioner som mor, herunder et alt for højt stressniveau som en vigtig hovedoverskrift.
  • Manglende forældreevne eller en manglende professionel viden om autisme.
  • Hvorfor en professionel viden om autisme havde været afgørende vigtig, i samspil med den type hjælp vi ellers fik.
  • Hvorfor det kan være afgørende, at autismen ses så tidligt som muligt og hvorfor en tidlig indsats er så vigtig.
  • Hvilke elementer i samarbejdet med de professionelle, der kan medvirke til at sænke stressniveauet hos forældrene og dermed styrke kontakten og mødet med barnet.
  • Jeg vil ligeledes komme ind på, hvorfor jeg mener at bogens temaer i dag er aktualiseret, selvom det er 11 år siden initiativet til bogen blev taget og at der i den mellemliggende tid, er sket megen udvikling på autisme området.
  • Hvordan forældrenes tro på egen indre viden og intuition kan medvirke til at løfte samarbejdet med fagfolk.

Du kan læse mere info om bogen i linket herunder.

www.birgittemølgård.dk

Tid: 26-09-2019 fra kl 18.30-21.30

Pris: 200 inkl. moms, betaling på EAN, bankoverførsel eller Mobilepay, inkl. kaffe og kage i pausen.

Tilmelding: på mail pia.fenger@outlook.dk eller på hjemmesiden www.lindbergfenger.dk
Tilmeldingsfrist: 26-09-2019, afbestillingsbetingelser kan læses på hjemmeside: www.lindbergfenger.dk

Sted: Lindberg Fenger Kursus- og Videnscenter, Ryttergrøftvejen 48, 7000 Fredericia

Underviser: Birgitte Mølgård