Autisme og PDA

Autisme og PDA – Mandag den 2. december 2019

 

PDA – Pathological Demand Avoidance/Patologisk Krav Afvisende – er en særlig profil hos nogle personer med autisme
Personer med PDA er ekstremt følsomme over for, at andre stiller krav eller har forventninger til dem, da dette udløser angstreaktioner hos dem, også selv de mindste krav som f.eks. at børste tænder.
I oplægget vil psykolog Ea Carøe gennemgå angst og PDA-profilen og kendetegnene ved den, og der gives råd til pædagogiske redskaber.

Sted: Lindberg Fenger Kursus- og Videnscenter, Fredericia
Ryttergrøftvejen 48, 7000 Fredericia

Tid: 02-12-2019 fra kl. 09.30-15.30

Målgruppe: professionelle og pårørende

Pris: 1312,50 kr. inkl. moms inkl. forplejning hele dagen.

Oplægsholder: Ea Carøe, psykolog og har den private praksis Molis, der primært beskæftiger sig med autisme, Aspergers syndrom og ADHD i form af både terapi, rådgivning, supervision og undervisning til berørte, pårørende og fagfolk

Køb online ved at følge dette link (Klik her)

Ved betaling med EAN sendes tilmelding til mail: tilmelding@lindbergfenger.dk

Ønskes der yderlig oplysning omkring kurset så gå på www.lindbergfenger.dk eller ring på 31718854

Tilmeldingsfrist er d. 29-11-2019

Læs mere om PDA:
Personer med PDA er ekstremt følsomme over for, at andre stiller krav eller har forventninger til dem, da dette udløser angstreaktioner hos dem, også selv de mindste krav som f.eks. at børste tænder.

Det betyder, at personer med PDA undgår krav og forventninger på en tvangspræget måde, og de forsøger at styre og kontrollere alt omkring dem. Personer med PDA er derfor også meget dominerende i deres adfærd, da det giver dem ro og mindsker deres angst at kunne kontrollere miljøet omkring dem. Det bliver dog ofte mistolket i miljøet som trodsighed, opsætsighed eller manglende opdragelse eller grænsesætning.
Børn og unge med PDA udviser meget ofte skolevægring, dels fordi de ikke kan håndtere, at der bliver stillet krav til dem, og dels fordi de i skolen bliver sat til opgaver, som de oplever, at de ikke kan lave. Børn og unge med PDA har en stor frygt for at begå fejl, og de vil hellere undgå at forsøge end forsøge og eventuelt fejle Børn og unge med PDA har ofte et lavt selvværd, og de vil derfor undgå at gøre ting, som de føler kan afsløre, at de ikke er ’gode nok’.
Personer med PDA udgør en gruppe, der, hvad de autistiske symptomer angår, “snyder”, og derfor går de under radaren, og mange af dem får først sent en autismediagnose.
Personer med PDA er gode til at imitere ’normal’ adfærd hos jævnaldrende, endda i en sådan grad så andre, der ikke kender dem så godt, kan blive i tvivl om, hvorvidt der faktisk foreligger autisme.
Personer med PDA vil så gerne passe ind, men det er svært for dem grundet deres angst, og de er ofte forpinte i deres liv.
PDA og den grundlæggende angsttilstand giver således store udfordringer for personen og skaber forpinthed, ligesom det ofte slider på familierne og omgivelserne og gør det svært at få et hverdagsliv til at fungere.
Det er vigtigt at bemærke, at PDA ikke er en diagnose men en profil. Profilen blev første gang beskrevet af psykolog Elisabeth Newson i 1980’erne, og i de seneste år er der kommet fornyet fokus på profilen.