ADHD i familien. Fra konflikt og kaos til “cruise control”….

Torsdag den 25. april 2019 kl. 1900-2130

At leve med ADHD i en familie kan været meget stressende og udmattende for både børn/unge og voksne. Når man er uopmærksom, impulsiv og motorisk urolig, kan personen med ADHD – trods de bedste intentioner – opleve at selv de mest simple dagligdags situationer, såsom at børste tænder, eller at smøre et stykke brød – kan føles som uoverskuelige projekter og ende i kaos.
Samspillet i familien kan ende i store følelser, frustration og konflikter. Det slider på omsorgspersonens mentale kræfter og tro på egne evner, og personen med ADHD kan utilsigtet udvikle et negativt selvbillede.
Omverdenen kan også, på grund af manglende viden, stemple personer med ADHD som uopdragne og grænsesøgende. Den manglende forståelse kan være med til at dobbelthandicappe både familien og personen med ADHD.
Skal de negative samspilsmønstre vendes og trivslen i familien genetableres, forudsætter det at omsorgspersoner og omverdenen får basal viden om ADHD.

Med aftenens oplæg får du derfor:
•Konkret viden om ADHD og redskaber til at mestre familielivet med ADHD
•Pædagogiske værktøjer, som kan omsættes og bruges i hverdagen
•Ideer og tips til at forebygge og håndtere konflikter og udfordrende adfærd
Oplægget tager afsæt i en forståelse af ADHD som en neuropsykiatrisk lidelse, i stressteori og i neuropædagogik som metode.

Målgruppe:
Oplægget henvender sig til forældre, bedsteforældre og andre omsorgspersoner, der har ADHD tæt inde på livet.

Oplægsholdere: Sofie Lodahl Bai – socialpædagogisk konsulent ved Læringscenter Brejning og mor til søn på 9 år med ADHD.
Sofie giver supervision og rådgivning til forældre og professionelle og har speciale i ADHD og Autisme. Sofie er uddannet neuropædagog og har en PD i Specialpædagogik.

Sted: Lindberg Fenger Kursus- og Videncenter, Ryttergrøftvejen 48, 7000 Fredericia, telefon: 31718854

Pris: 150 kr. inkl moms betales via bankoverførsel, EAN nr. eller Mobile Pay

Tilmelding:
På mail pia.fenger@outlook.dk, eller på hjemmesiden www.lindbergfenger.dk

Sidste tilmelding d. 24 april 2019, max. deltager antal 60

Program:
19.00-20.15 Oplæg v. Sofie
20.15-20.30 Pause med kaffe-te og kage
20.30-21.30 Oplæg v. Sofie