(ONLINE) ADHD – Forebyg konflikter med Low Arousal

Lørdag den 10. april 2021 kl. 12.00-14.00

Oplægget omhandler low arousal tilgangen til børn/unge med ADHD.

Low arousal kan bruges som et redskab, til at sænke stressen hos børn/unge, og undgå konflikter. Fundamentet omhandler teori om stress-sårbarhed ,som det giver sig udtryk ved ADHD, og hvordan børnene/de unge stresses i en skoledag og dagligdag generelt.

Når vi som forældre eller fagprofessionelle, er sammen med børnene/de unge smitter vi dem med vores affekt. Derfor vil teorien om affektsmitte også gennemgås. Teorien er en forudsætning for at se på low arousal som metode. Endvidere vil vi også kort komme ind på hvordan vi så forbliver ”Low Aroused” som forældre eller fagprofessionelle. Fx gennem Mindfulness.

Oplægsholder:
Flemming Platz Kjeldgaard arbejder til dagligt med specialpædagogik som lærer i folkeskolen. Har skrevet en fagbog om emnet, flere artikler og arbejder som blogger og anmelder på folkeskolen.dk. Ved siden af sit job holder Flemming løbende foredrag som indeholder en kobling mellem teori og praksis.

Pris: 150 kr. tilmelding via  www.onlinebilletter.dk,

Målgruppen er forældre og fagfolk

Tilmeldingsfrist d. 10-04-2021 kl. 1100.

Sted:
Online – Teams